دانلود ترجمه مقاله عملکرد مقره‌های در خطوط HVDC در آلودگی زیاد

Placeholder

این مقاله در سال ۲۰۱۴ توسط  IEEE TRANSACTION ON DIELECTRICS منتشر شده است. این محصول حاوی ترجمه مقاله هماهنگی عایقی و عملکرد مقره های سیلیکون رابر تحت آلودگی می باشد.

هماهنگی عایقی

Pollution Performance of HVDC SiR Insulators
at Extra Heavy Pollution Conditions

دانلود رایگان مقاله انگلیسی 

ترجمه مقاله هماهنگی عایقی : عملکرد مقره های سیلیکون رابر در خطوط ولتاژ جریان مستقیم تحت آلودگی سنگین

 

 

 

 

 

چکیده انگلیسی

As an integral part of transmission lines, insulators play a major role in the reliability of power systems and their failure exposes the performance of the whole system into risk. Compared to AC systems, DC static field and corresponding arc without zero crossing makes DC flash-over performance more problematic. Although the utilization of composite insulators in HVDC transmission lines continues to grow, there is still a lack of investigation on DC pollution flash-over performance of SiR insulators especially at extra heavy pollution conditions. This paper presents the measurement and analytical results for DC flash-over of SiR insulators in terms of different polarities of voltage, hydrophobicity levels and geometrical characteristics of SiR insulator at extra heavy pollution conditions. According to the results flas-hover strength in positive voltage is 4% higher than that in negative voltage. In addition, different profiles of SiR insulators did not show the same pollution flash-over sensitivity on hydrophobicity. The empirical modeling of pollution flash-over performance of insulators in terms of specific leakage distance, average diameter, form factor and the ratio of shed spacing to shed depth, revealed that specific leakage has the highest impact on pollution-flash-over voltage gradient. This is of importance especially for designing and dimensioning of  SiR insulators to be used under HVDC voltage

 

 

 

چکیده فارسی

به ‌عنوان یک قسمت جدایی ‌ناپذیر در خطوط انتقال عایق‌ ها نقش مهمی را در قابلیت اطمینان سیستم قدرت ایفا می ‌کنند و خطا در آنها باعث می ­شود که عملکرد سیستم به خطر بیفتد. در مقایسه با سیستمهای acمیدان­های ثابت dc و  arcهای ناگذر از صفر مربوط به آنها flash over  های dc را مشکل سازتر کرده است.علی رغم اینکه کامپوزیتی در خطوط انتقال hvdc در حال رشد کردن هستند هنوز یک خلاء تحقیقاتی روی عملکرد  flash overهای dc در سیلیکان رابر به­ خصوص در شرایط سنگین آلودگی وجود دارد. این مقاله اندازه ­گیری و نتایج تحقیقاتی برای flash over  های dc در عایقهای سیلیکان رابر در پلاریت­های مختلف ولتاژ و سطح آب­ گریزی و مشخصه ­ی ژئومتریکال عایق­های سیلیکان رابر در شرایط سنگین آلودگی را فراهم آورده است. با توجه به قدرت f/o در ولتاژ مثبت ۴% بیشتر از قدرت آن در پلاریته ی منفی است. به ­علاوه پروفیل ­های مختلف عایق­ های سیلیکان رابر حساسیت f/o  آلودگی یکسانی را روی آب ­گریزی نشان نمی­ دهند. مدل­های تجربی از عملکرد f/o آلودگی در عایق­ها در بازه­ای جریان خزش ویژه، میانگین قطر، ضریب شکل و نسبت فاصله شکاف به عمق شکاف نشان می ­دهد که فاصله خزشی ویژه بیشترین تاثیر را روی گرادیان ولتاژ f/o آلودگی دارد. این اهمیت خاص این موضوع را در طراحی و ابعاد عایق های  sir(سیلیکان رابرsir) برای استفاده در ولتاژهای hvdc نشان می ­دهد.

 

 

 

 

تومان ۱۷,۰۰۰

دیدگاهها

ارسال دیدگاه

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.