اطلاعات شبکه های استاندارد IEEE در متلب

sigma_scholarship_picture

اطلاعات شبکه های قدرت استاندارد IEEE به صورت m فایل در متلب

خیلی از دانشجویان اطلاعات شبکه های قدرت را به صورت ورد یا اکسل در دسترس دارند ولی انتقال این اطلاعات به متلب بسیار زمان بر می باشد. در اکثر پایان نامه ها و پروژه های دانشجویی جهت پخش بار ، جایابی ادوات FACTS ، جایابی منابع تولید پراکنده ، کنترل و حفاظت سیستم های قدرت نیاز به این اطلاعات دارید. در نتیجه در این محصول اطلاعات شبکه 14 ، 24 ، 30 ، 33 ، 39 ، 57 ، 89 ، 118 ، 145 ، 300 و … باسه IEEE به صورت m فایل هایی در متلب که حاوی اطلاعات خطوط نظیر مقاومت و راکتانس و … و اطلاعات ژنراتورها و بارها می باشد، گنجانده شده است.

اطلاعات شبکه های استاندارد IEEE در متلب
اطلاعات شبکه های استاندارد IEEE در متلب

شما می توانید از این فایل برای شبیه سازی های خود استفاده نمایید.

محصولات مشابه
کد نویسی کلی ماتریس ادمیتانس شبکه IEEE + آموزش
پخش بار شبکه های شعاعی به روش پسرو – پیشرو ، آموزش + کدنویسی
شبیه سازی پخش بار اقتصادی با در نظر گرفتن تلفات و بدون آن
شبیه سازی پخش بار DC در متلب
شبیه سازی پخش بار بهینه با الگوریتم PSO
شبیه سازی پخش بار بهینه با الگوریتم ژنتیک

محتوی بسته : m فایل های مربوط به اطلاعات شبکه های استاندارد IEEE در متلب

رایگان!

دیدگاهها

ارسال دیدگاه

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.