شبیه سازی و ترجمه مقاله تاثیر جهت یابی PV ( سلول های خورشیدی ) در شبکه های هوشمند

IEEE
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
5
نشریه :
IEEE
تعداد رفرنس ها :
16
درس های مرتبط :
انرژی نو، شبکه های هوشمند ،
شبیه سازی :
در حال حاضر انجام نشده. اما می توانید سفارش دهید تا برای شما انجام داده شود.
کلمات کلیدی :
شبکه هوشمند؛ نیروگاه های فتوولتائیک، سیستم های ذخیره ساز ، شبکه توزیع پوشش دهنده پروفیل بار، پاسخگویی تقاضا
عنوان فارسی :

تاثیر جهت یابی PV در شبکه های هوشمند

عنوان انگلیسی :

The impact of PV orientation in smart grids

وضعیت ترجمه :

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 5

نشریه : IEEE

تعداد رفرنس ها : 16

درس های مرتبط : انرژی نو، شبکه های هوشمند ،

شبیه سازی : در حال حاضر انجام نشده. اما می توانید سفارش دهید تا برای شما انجام داده شود.

کلمات کلیدی : شبکه هوشمند؛ نیروگاه های فتوولتائیک، سیستم های ذخیره ساز ، شبکه توزیع پوشش دهنده پروفیل بار، پاسخگویی تقاضا

عنوان فارسی : تاثیر جهت یابی PV در شبکه های هوشمند

عنوان انگلیسی : The impact of PV orientation in smart gridsفهرست مطالب
1.مقدمه 2.مکانیابی PV در شبکه ولتاژ متوسط 3.نتایج 4.خلاصه

چکیده انگلیسی
In the last years it became a practice photovoltaic power plant to be designed and built with south orientation, the main reason for this being maximum generation of clean energy. This economic approach is justified, from the investors’ point of view, but it does not take in to consideration, the different aspects energy produced over the distribution network. Considering the process of decentralization of the energy system that is to a great extend provoked by the systematically conducted policy stimulating the construction of new PV, the problem with the PV modules orientations is very significant and from its correct solution depends the efficient dispatching of the distribution network. The purpose of this article is to explore the possibilities of differently oriented PVs connected to the medium voltage distribution network. The focus is on MV network with differently oriented PV battery systems and different loads. It makes a parallel between the options provided by differently oriented photovoltaic power plants with battery systems for dispatching the network. The article explores the relationship between the orientation of the photovoltaic power plants and their optimal allocation in different nodes. The study proves that for the differently oriented photovoltaic power plants the optimal allocation is not always in the same nodes. It reveals the importance of the orientation of the photovoltaic power plants and not just the estimated power, which is the practice until now, for the proper planning of Distribution Company for newly constructed PV power plants. The research proves that in order to achieve optimal coverage of load profile with minimum investment and electrical losses, the optimum orientation for the construction of photovoltaic power plants with storage systems must take into account not only the orientation of the panels / east, south, west / but also the size of the load and its profile. The investors’ interest is also important.

چکیده فارسی
در سالهای گذشته نیروگاههای برق فتوولتائیک با جهت گیری (گرایش) جنوبی طراحی و ساخته شد، دلیل اصلی برای این کار حداکثر کردن تولید انرژی پاک بود. این کار یک رویکرد اقتصادی از نظر سرمایه گذاران بود ولی انان جنبه های مختلف تولید انرژی بیشتر شبکه های توزیع را در نظر نمی گرفتند. در نظر گرفتن فرایند غیر متمرکز کردن سیستم انرژی بوسیله ساخت زیرساخت PV های جدید،اگرچه یک توسعه بزرگ می باشد اما مشکلات جهت یابی ماژول های PV خیلی قابل توجه است و راه حل درستی ان وابسته به دیسپاچ شبکه توزیع است. هدف از اینمقاله بررسی احتمالات جهت گیری های مختلف PVهای متصل به شبکه توزیع ولتاژ متوسط است. تمرکز بر روی شبکه های MV با جهت گیری های مختلف سیستم های باتری خورشیدی و بارهای مختلف است. این باعث یک رابطه ی برابری (موازی) بین گزینه های ارائه شده بوسیله جهت گیری های مختلف نیروگاههای برق PV یا سیستم های باتری برای دیسپاچ شبکه می شود. این مقاله رابطه بین جهت گیری نیروگاههای برق PV و مکان بهینه انها در شین های مختلف را توضیح می دهد. این مطالعه نشان میدهد که برای جهت گیری بهینه، مکان نیروگاههای برق PV اغلب در شین های یکسان نیست. این اهمیت جهت گیری نیروگاههای برق PV را نشان می دهد نه فقط تخمین زدن برق را که از گذشته تا به حال، برای برنامه ریزی مناسب شرکتهای توزیع برای نیروگاههای برق PV تازه ساخته شده انجام می شود. این پژوهش ثابت کرده است که برای رسیدن به پوشش بهینه پروفیل بار با حداقل سرمایه گذاری و تلفات توان، جهت گیری بهینه برای ساخت نیروگاههای برق PV با سیستم های ذخیره ساز ضروری است نه اینکه جهت گیری نیروگاهها فقط در شرق -غرب-جنوب باشد بلکه اندازه و مشخصه بار نیز مهم است. علاقه سرمایه گذارن نیز مهم است.


سلول های خورشیدی
سلول های خورشیدی

محصولات مشابه:

بررسی قابلیت اطمینان در استفاده از انرژی باد ، انرژی خورشید و ذخیره سازهای انرژی

دانلود ترجمه مقاله در مورد اثر منابع تولید پراکنده DG بر کیفیت توان

شبیه سازی سلول خورشیدی با MPPT و ذخیره ساز باتری در متلب

شبیه سازی سلول خورشیدی متصل به شبکه با سیستم کنترل MPPT

 


دیدگاهها

ارسال دیدگاه

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.