مقاله سیستم شانس-محدود از نوع سیستم های مبتنی بر بهره برداری از سیستم های قدرت

IEEE
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
10
نشریه :
IEEE TRANSACTION
تعداد رفرنس ها :
20
درس های مرتبط :
بهره برداری از سیستم های قدرت – سیستم های توزیع انرژی
شبیه سازی :
در حال حاضر انجام نشده. اما می توانید سفارش دهید تا برای شما انجام داده شود.
کلمات کلیدی :
شبکه توزیع فعال – برنامه ریزی شانس،محدود – بهینه سازی توزیع – برنامه ریزی تولید – برنامه ریزی تصادفی – سیستم از سیستم ها
عنوان فارسی :

سیستم شانس-محدود از نوع سیستم های مبتنی بر بهره برداری از سیستم های قدرت

عنوان انگلیسی :

Chance-Constrained System of Systems Based Operation of Power Systems

وضعیت ترجمه :

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 10

نشریه : IEEE TRANSACTION

تعداد رفرنس ها : 20

درس های مرتبط : بهره برداری از سیستم های قدرت – سیستم های توزیع انرژی

شبیه سازی : در حال حاضر انجام نشده. اما می توانید سفارش دهید تا برای شما انجام داده شود.

کلمات کلیدی : شبکه توزیع فعال – برنامه ریزی شانس،محدود – بهینه سازی توزیع – برنامه ریزی تولید – برنامه ریزی تصادفی – سیستم از سیستم ها

عنوان فارسی : سیستم شانس-محدود از نوع سیستم های مبتنی بر بهره برداری از سیستم های قدرت

عنوان انگلیسی : Chance-Constrained System of Systems Based Operation of Power Systemsفهرست مطالب
1- مقدمه 2- SOS مبتنی بر عملکرد آماری سیستم قدرت 3- راه حل طراحی – ساختاری مشارکت آماری 4- موردهای مطالعاتی 5- نتیجه گیری

چکیده انگلیسی
Abstract—In this paper, a chance-constrained system of systems (SoS) based decision-making approach is presented for stochastic scheduling of power systems encompassing active distribution grids. Based on the concept of SoS, the independent system operator (ISO) and distribution companies (DISCOs) are modeled as self-governing systems. These systems collaborate with each other to run the entire power system in a secure and economic manner. Each self-governing system accounts for its local reserve requirements and line flow constraints with respect to the uncertainties of load and renewable energy resources. A set of chance constraints are formulated to model the interactions between the ISO and DISCOs. The proposed model is solved by using analytical target cascading (ATC) method, a distributed optimization algorithm in which only a limited amount of information is exchanged between collaborative ISO and DISCOs. In this paper, a 6-bus and a modified IEEE 118-bus power systems are studied to show the effectiveness of the proposed algorithm.

چکیده فارسی
چکیده- در این مقاله یک سیستم شانس-محدود از نوع سیستم های مبتنی بر روش تصمیم گیری برای ارائه برنامه ریزی تصادفی و آماری سیستم های قدرت شامل شبکه توزیع فعال ارائه شده است. براساس مفهوم sos، اپراتور مستقل سیستم ISO و شرکت توزیع DISCO به عنوان مدل سیستم های خودگردان لحاظ شده اند. این سیستم ها برای اجرای سیستم قدرت کل در یک شیوه ای امن و اقتصادی با همدیگر همکاری می کنند. هر یک از سیستم ها برای تهیه ی ذخیره ی محلی خود و هممچنین ظرفیت خطوط با توجه به عدم قطعیت از بار و انرژی های تجدیدپذیر خودمختار می باشد. مجموعه ای از شرایط شانسی فرمول بندی شده و مدل تعامل بین ISI و DISCO به دست آمده است. مدل ارائه شده با استفاده از روش حل آبشار آنالیزی که یک الگوریتم بهینه سازی توزیع می باشد در یک اطلاعات محدود رد و بدلی بین ISO مشترک DISCO حل شده است. در این مقاله یک شبکه 6 باسه و 118 باسه IEEE مورد مطالعه قرار گرفته و برای نشان دادن اثربخشی و مفید بودن مقاله از آن ها استفاده شده است.دیدگاهها

ارسال دیدگاه

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.