شبیه سازی جایابی منابع تولید پراکنده با الگوریتم رقابت استعماری برای شبکه 33 باسه

Imperialist Competitive Algorithm - ICA

جایابی منابع تولید پراکنده با الگوریتم رقابت استعماری

منابع تولید پراکنده می توانند تا حد زیادی باعث کاهش تلفات کل شبکه و بهبود پروفیل ولتاژ شبکه گردند. حال جایابی DG ها از اهمیت زیادی برخوردار است. اگر جایابی درست و حسابی نباشد نه تنها بهبودی حاصل نمی شود ، بلکه مشکلات عمده ای نیز برای شبکه ایجاد خواهد شد. الگوریتم های بهینه سازی مختلفی برای جایابی بهینه منابع تولید پراکنده مورد استفاده قرار می گیرند. یکی از الگوریتم های قوی در زمینه بهینه سازی مربوط به الگوریتم رقابت استعماری می باشد. در این محصول جایابی منابع تولید پراکنده توسط الگوریتم رقایت استعماری بر روی شبکه 33 باسه که در شکل زیر مشاهده می کنید انجام شده است:

جایابی منابع تولید پراکنده
جایابی منابع تولید پراکنده

جایابی بهینه منابع تولید پراکنده با الگوریتم  رقابت استعماری در متلب

اگر به صورت ساده بخواهیم مکان یابی منابع تولید پراکنده را مورد بررسی قرار دهیم. شاید لازم باشد بیش از میلیاردها حالت را برای یافتن مکان و اندازه بهینه مورد بررسی قرار دهیم. بخاطر محدودیت زمانی نیاز است تا از الگوریتم های بهینه سازی برای یافتن پاسخ استفاده نماییم. لذا از الگوریتم های بهینه سازی در مسائل مکان یابی استفاده می شود. الگوریتم رقابت استعماری در واقع مدلسازی ریاضی فرآیند تکامل اجتماعی – سیاسی است. همانند سایر الگوریتم های بهینه سازی نظیر الگوریتم ژنتیک و ازدحام ذرات و مورچگان، الگوریتم رقابت استعماری نیز دسته ای از جواب ها را تشکیل می دهد. به جای واژه ی “کروموزم” در الگوریتم ژنتیک یا “ذره” در الگوریتم PSO در این الگوریتم از واژه ی “کشور” استفاده می شود. و بعد از انجام برخی تکنیک ها در نهایت جواب بهینه یا همان کشور مطلوب به دست می آید. در این محصول برای جایابی بهینه ی DG بر روی شبکه 33 باسه از الگوریتم رقابت استعماری استفاده شده و در نهایت بهترین مکان ها تشخیص داده شده اند.

در نهایت بعد از جایابی منابع تولید پراکنده همانطور که انتظار می رفت پروفیل ولتاژ دچار بهبود گردد ، نمودار پروفیل ولتاژ بهبود یافته به دست می آید. این نمودار نشان دهنده ی قبل و بعد از جایابی DG است که رنگ سبز نشان دهنده ی پروفیل ولتاژ بعد از مکان یابی منابع تولید پراکنده می باشد که با بهبودی همراه است.

جایابی DG با الگوریتم رقابت استعماری
جایابی DG با الگوریتم رقابت استعماری

از طرف دیگر در اکثر مقالات از نمودار همگرایی مربوط به الگوریتم های بهینه سازی نیز استفاده می شود. این نمودار نشان هنده ی کاهش میزان تابع هدف (تلفات شبکه در این محصول) در هر بار تکرار می باشد. در واقع نشان می دهد که در هر بار تکرار این مقدار با کاهش همراه بوده و بعد از چند بار تکرار ثابت مانده است.

جایابی منابع تولید پراکنده با الگوریتم رقابت استعماری
جایابی منابع تولید پراکنده با الگوریتم رقابت استعماری

در حالت کلی این محصول حاوی فایل های متلب مربوط به بدنه ی اصلی الگوریتم رقابت استعماری ، و تابع هدف شامل پخش بار پسرو پیشرو شبکه 33 باس و … بوده و نحوه ی اجرا و ران کردن ، همچنین تغییرات بر روی اعضا و تعداد تکرار در فایل ویدیویی موجود در آن نشان داده شده است. شما می توانید با تغییرات ساده بر روی این محصول از الگوریتم رقابت استعماری برای پروژه های دیگر خود نیز استفاده نمایید.

محصولات مشابه

پخش بار شبکه های شعاعی به روش پسرو – پیشرو ، آموزش + کدنویسی

شبیه سازی جایابی بهینه منابع تولید پراکنده با الگوریتم ژنتیک برای شبکه 33 باسه + کد

شبیه سازی جایابی خازن و منابع تولید پراکنده با الگوریتم ژنتیک

شبیه سازی جایابی DG با الگوریتم PSO برای شبکه 33 باسه

 

محتوی بسته : m فایل های مربوط به جایابی DG توسط الگوریتم رقابت استعماری در متلب (کدهای برنامه ی اصلی رقابت استعماری)

تومان ۳۵,۰۰۰

دیدگاهها

ارسال دیدگاه

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.