سفارش ترجمه تخصصی مقاله ISI

جهت ثبت سفارش ترجمه فرم زیر را پر کنید. در اولین فرصت با شما تماس گرفته خواهد شد.

هزینه ترجمه بر اساس تعداد کلمه ، زمان و تخصصی بودن ترجمه می باشد.

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

شماره تماس شما (الزامی)

زمینه تخصصی؟ (الزامی)
 مهندسی برق مدیریت حسابداری اقتصاد روانشناسی

مدت زمان تقریبی ترجمه؟ (الزامی)
 سه روز (هزینه هر کلمه 12 تومان) پنج روز (هزینه هر کلمه 10 تومان) هشت روز (هزینه هر کلمه 8 تومان)

موضوع

آپلود فایل

توضیحات لازم برای ارجاع به مترجم

 ترجمه جداول انجام شود ترجمه زیر جدول ها انجام شود مطالب داخل اشکال ترجمه شود