شبیه سازی اینورتر سه فاز متصل به شبکه PWM در متلب

dc2ac

مبدل dc به ac متصل به شبکه در سیمولینک متلب

بسیاری از تولید کننده های انرژی الکتریکی کوچک به صورت dc انرژی الکتریکی را تولید می کنند. جهت اتصال به شبکه این نوع مولدها نیاز است تا انرژی الکتریکی به ac تبدیل شده و در واقع ولتاژ dc به سینوسی همانند شبکه تبدیل گردد. اینورتر سه فاز متصل به شبکه برای اتصال این نوع مولدها به شبکه مورد استفاده قرار می گیرد. بسیاری از دانشجویان نیاز دارند تا شبیه سازی سلول خورشیدی خود که دارای برق dc است را به شبکه وصل نمایند. در صورتی که پالس های مربوط به این اینورتر مناسب طراحی نشده باشند ، انرژی تزریقی به شبکه مناسب نبوده و در نتیجه مشکلات فراوانی را ایجاد خواهد کرد. یک شبکه ی فرضی برای اتصال برق DC به AC توسط اینورتر طراحی شده است که البته شما می توانید به سادگی آن را تغییر دهید. شکل زیر شبکه ی فرضی را نشان می دهد:

اینورتر سه فاز متصل به شبکه
اینورتر سه فاز متصل به شبکه

برای ولتاژ DC نیز در سیمولینک متلب یک ولتاژ ثابت DC در نظر گرفته شده است. شکل زیر شبیه سازی اینورتر سه فاز متصل به شبکه را در حالت کلی نشان می دهد. شبکه ی الکتریکی شکل بالا به صورت SUBSYSTEM قرار داده شده است:

اینورتر سه فاز متصل به شبکه
اینورتر سه فاز متصل به شبکه

شکل زیر نیز نتیجه ی ولتاژ خروجی از مبدل DC به AC را نشان می دهد. همانطور که ملاحظه می شود. ابتدا کیفیت ولتاژ مناسب نبوده ولی به مرور کیفیت آن بهبود یافته و توان مناسبی را به شبکه تزریق می نماید. که در استفاده از این نوع مبدل ها ابتدا بلافاصله به شبکه وصل نمی کنند. بعد از چند ثانیه به شبکه وصل می گردند تا توان تزریقی مناسب بوده و کیفیت خوبی داشته باشد.

اینورتر سه فاز متصل به شبکه
اینورتر سه فاز متصل به شبکه

در حالت کلی این محصول حاوی طراحی یک مبدل DC به AC یا همان اینورتر سه فاز متصل به شبکه با پالس PWM بوده که یک مبدل DC را به شبکه با کیفیت ولتاژ سینوسی مناسب وصل می نماید. شبیه سازی در سیمولینک متلب انجام شده و شما می توانید به جای مبدل DC از توربین های بادی یا سلول های خورشیدی استفاده نمایید و انرژی الکتریکی تولید توسط آن ها را به شبکه وصل نمایید.

محصولات مشابه

شبیه سازی اینورتر سه فاز در متلب

آموزش و شبیه سازی اینورتر سه فاز در PSCAD

آموزش و شبیه سازی مبدل DC به DC چاپر + PDF

تومان ۱۶,۰۰۰

دیدگاهها

ارسال دیدگاه

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.