شبیه سازی و ترجمه مقاله تاثیر UPQC بر باردهی خط ، تلفات و پایداری ولتاژ

IEEE
سال انتشار :
2014
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
9
نشریه :
IEEE TRANSACTION
تعداد رفرنس ها :
22
درس های مرتبط :
کیفیت توان الکتریکی - کنترل توان راکتیو - سیستم های توزیع انرژی
شبیه سازی :
در حال حاضر انجام نشده. اما می توانید سفارش دهید تا برای شما انجام داده شود.
کلمات کلیدی :
پیاده سازی توزیع توان ، توان تلفاتی ، روانساز کیفیت توان یکپارچه (UPQC-SPAC) ، پایداری ولتاژ
عنوان فارسی :

تاثیر تخصیص روانساز کیفیت توان یکپارچه (UPQC) بر باردهی خط ، تلفات و پایداری ولتاژ سیستم توزیع شعاعی

عنوان انگلیسی :

Impact of Unified Power-Quality Conditioner Allocation on Line Loading, Losses, and Voltage Stability of Radial Distribution Systems

وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

سال انتشار : 2014

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 9

نشریه : IEEE TRANSACTION

تعداد رفرنس ها : 22

درس های مرتبط : کیفیت توان الکتریکی - کنترل توان راکتیو - سیستم های توزیع انرژی

شبیه سازی : در حال حاضر انجام نشده. اما می توانید سفارش دهید تا برای شما انجام داده شود.

کلمات کلیدی : پیاده سازی توزیع توان ، توان تلفاتی ، روانساز کیفیت توان یکپارچه (UPQC-SPAC) ، پایداری ولتاژ

عنوان فارسی : تاثیر تخصیص روانساز کیفیت توان یکپارچه (UPQC) بر باردهی خط ، تلفات و پایداری ولتاژ سیستم توزیع شعاعی

عنوان انگلیسی : Impact of Unified Power-Quality Conditioner Allocation on Line Loading, Losses, and Voltage Stability of Radial Distribution Systemsفهرست مطالب
1- مقدمه 2- مدل UPQC-SPAC 3- تلفیق مدل UPQC_SPAC در پخش بار سیستم توزیع 4- آنالیز ولت آمپر نامی UPQC-SPAC 5- مطالعه ی شبیه سازی تاثیر تخصیص UPQC-SPAC 6- نتیجه گیری

چکیده انگلیسی
Abstract—This paper presents an investigative study on the impact of unified power-quality conditioner (UPQC) allocation on radial distribution systems. A design approach for UPQC, called sag-based design for phase-angle control for UPQC (UPQC-SPAC) is proposed. The phase-angle shifting of the load voltage required to mitigate a given value of voltage sag is determined and the same is used during a healthy operating condition in order to provide the reactive power compensation of a distribution network. To study the impact of the UPQC-SPAC allocation on distribution systems, it is placed at each node, except the substation node, one at a time. The load-flow algorithm for radial distribution systems is suitably modified to incorporate the UPQC-SPAC model. The simulation results show that a significant amount of power-loss reduction, under voltage mitigation, and the enhancement of voltage stability margin can be obtained with an appropriate placement of the UPQC-SPAC in a distribution network. The performance comparison of the UPQC-SPAC with one previously reported design approach shows that it is more efficient in undervoltage mitigation. An appropriate allocation of the UPQC-SPAC is also found to be beneficial for the networks with distributed-generation units.

چکیده فارسی
چکیده: در این مقاله یک مطالعه ی تحقیقاتی بر روی تاثیر تخصیص روانساز کیفیت توان یکپارچه (UPQC) بر سیستم توزیع شعاعی می باشد.یک روش طراحی برای روانساز کیفیت توان یکپارچه (UPQC) SAG نام دارد که بر اساس طراحی کنترل زاویه ی فاز برای روانساز کیفیت توان یکپارچه (UPQC-SPAC)طراحی شده است. شیفت دهنده ی زاویه ی فاز برای ولتاژ بار نیاز به کاهش مقدار فروافتادگی ولتاژ تعیین شده دارد و در طول شرایط بهره برداری تمیز از حیث کیفیت توانی به منظور مهیا سازی جبران توان راکتیو یک شبکه ی توزیعی مورد استفاده قرار می گیرد. به منظور مطالعه ی تاثیر تخصیص روانساز کیفیت توان یکپارچه (UPQC-SPAC) بر سیستم توزیعی ایت تجهیز در تمامی گره ها به جز گره فرعی و در هر لحظه تعبیه شده است. الگوریتم پخش بار برای سیستم توزیع شعاعی به طور مناسبی برای برای ترکیب مدل روانساز کیفیت توان یکپارچه (UPQC-SPAC) اصلاح شده است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که یک مقدار کافی و مناسب از توان تلفاتی کاهش می یابد و تحت شرایط کاهش ولتاژ حاشیه ی پایداری ولتاژ می تواند با مکان یابی تقریبی روانساز کیفیت توان یکپارچه (UPQC-SPAC) در سیستم توزیع ، بهیود یابد. مقایسه ی کارایی روانساز کیفیت توان یکپارچه (UPQC-SPAC) با یکی از روش های طراحی گزارش شده ی قبلی نشان می دهد که در شرایط کاهش ولتاژ موثر و کارآمد می باشد.یک تخصیص تقریبی از روانساز کیفیت توان یکپارچه (UPQC-SPAC) همچنین برای شبکه هایی با واحد های تولیدی توزیعی ، سودمند واقع شده است.


ادوات FACTS

ادوات فکتس با اهداف متفاوتی در بخش انتقال سیستم های قدرت مورد استفاده قرار می گیرد. یکی از پرکاربرد ترین ادوات فکتس، UPQC است که جهت افزایش باردهی خط و کاهش تلفات نقش زیادی می تواند ایفا کند. با استفاده از دو اینورتر یک یک روانساز کیفیت توان یکپارچه (UPQC-SPAC) می تواند که یک مصرف کننده ی بار را از فروافتادگی و یا فرا افتادگی ولتاژ تولیدی محافظت کند. همچنین یک روانساز کیفیت توان یکپارچه (UPQC-SPAC) می تواند آلودگی هارمونیکی تولید شده به وسیله ی بار را کاهش دهد. اینورتر موازی یک جریان جبرانسازی موازی را به سمت بار تزریق می کند که این مهم به منظور تامین جبرانسازی راکتیو بار و جبران اعوجاج هارمونیکی ایجاد شده به وسیله ی بار می باشد.

UPQC
UPQC

پایداری ولتاژ

پایداری ولتاژ یکی از مباحث مهمو مربوط به دینامیک سیستم های قدرت به حساب می آید. در این مقاله جهت نصب UPQC مسئله ی پایداری ولتاژ سیستم توزیع شعاعی نیز مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور مطالعه ی تاثیر تخصیص UPQC-SPAC بر پایداری ولتاژ ، تقاضای بار برای هر باس افزایش یافته و تاثیر آن بر ولتاژ هر باس مورد مطالعه قرار گرفته است. در حالت کلی در این مقاله یک مطالعه ی تحلیلی بر روی تاثیر جایابی  UPQC-SPAC  بر روی سیستم توزیع صورت گرفته است. یک روش طراحی جدید برای کاهش مقدار فرو افتادگی ولتاژ پیشنهاد شده و یک الگوریتم پخش بار اصلاح شده که شامل مدل UPQC-SPAC می باشد، ارائه شده است.

محصولات مشابه

پروژه شبیه سازی ادوات FACTS نوع TCR

شبیه سازی مقاله جایابی بهینه ادوات FACTS از نوع TCSC

شبیه سازی STATCOM با متلب

شبیه سازی و ترجمه مقاله بهبود کیفیت توان با استفاده از هماهنگی بین بهره برداری خازن

محتوی بسته : فایل ورد (WORD) ترجمه مقاله PDF مقاله انگلیسی

تومان ۲۴,۰۰۰

دیدگاهها

ارسال دیدگاه

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.