شبیه سازی مبدل بوست در متلب

dc

مبدل بوست BOOST

از آنجایی که کاربرد مبدل های DC به DC روز به روز در حال افزایش است. یکی از مهم ترین این مبدل ها مبدل BOOST می باشد. مبدل بوست نوعی مبدل DC به DC افزاینده است. یعنی ولتاژ DC اعمالی به آن را در هنگام اتصال بار افزایش می دهد. بزرگترین کاربرد این نوع مبدل ها در ترمز کردن موتورهای DC می باشد و امروزه کاربرد فراوانی در صنعت برق دارد. در این نوع اینورتر همواره ولتاژ خروجی بزرگ تر از ولتاژ ورودی می باشد. شکل زیر یک مبدل بوست را نشان می دهد:

مبدل بوست
مبدل بوست

همانگونه که در شکل می بینید اساس کار این نوع مبدل بر پایه ی کلیدزنی یا همان سوئیچینگ استوار است. برای از بین بردن ریپل موجود در ولتاژ خروجی از یک خازن به صورت موازی استفاده می شود. از طرفی برای اینکه بارهای راکتیو بتوانند بدون مشکل تغذیه گردند از یک دیود جهت یکسوسازی جریان استفاده می کنند.

طبق شکل وقتی کلید بسته است منبع ولتاژ و سلف یک مدار بسته ای را تشکیل می دهند. در این هنگام انرژی در سلف ذخیره خواهد شد. و وقتی کلید باز می شود این انرژی تخلیه خواهد گردید. در نتیجه در مبدل ولتاژ خروجی به صورت پایدار بوده و مقداری بزرگ تر از مقدار ولتاژ ورودی خواهد داشت.

شبیه سازی مبدل بوست در متلب

در این محصول شبیه سازی مبدل BOOST در سیمولینک متلب مورد بررسی قرار گرفته است. در اینجا ولتاژ خروجی برای دو حالت جهت بررسی تنظیم شده است. یک حالت که می خواهیم ولتاژ خروجی 12 ولت باشد و یک حالت هم 48 ولت. برای ولتاژ خروجی 12 ولت ولتاژ ورودی 5 ولت اعمال شده و برای خروجی ولتاژ 48 ولت نیز ولتاژ ورودی 24 ولت تنظیم شده است. شکل زیر کلیات این طراحی برای هر دو حالت را نشان می دهد.

مبدل بوست
مبدل بوست

نتایج جریان و ولتاژ خروجی 48 ولت به صورت زیر به دست می آید:

مبدل بوست
مبدل بوست

و برای 12 ولت خروجی نیز شکل زیر برای جریان و ولتاژ به دست آمده است:

مبدل بوست
مبدل بوست

در کل این محصول شبیه سازی مبدل بوست در متلب سیمولینک بوده که برای دو حالت ولتاژ خروجی 12 ولت و 48 ولت مورد آزمایش قرار گرفته است. شما می توانید از این محصول برای یادگیری کامل کنترل مبدل BOOST استفاده کرده و از آن برای سایر شبیه سازی های خود استفاده نمایید.

محصولات مشابه

شبیه سازی مبدل باک BUCK در متلب

آموزش و شبیه سازی مبدل DC به DC چاپر + PDF

تومان ۱۳,۰۰۰

دیدگاهها

ارسال دیدگاه

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.