شبیه سازی پخش بار اقتصادی با در نظر گرفتن تلفات و بدون آن

econ

پخش بار اقتصادی

یکی از مهمترین مسائل در زمینه هماهنگی تولید و مصرف پخش بار اقتصادی می باشد. منظور از پخش بار اقتصادی تعیین میزان تولید نیروگاه های موجود در شبکه است به گونه ای که همه ی بارهای را بتواند تغذیه نماید. البته این موضوع در یک ساعت انجام می گیرد و اگر بخواهیم کل طول روز را نیز لحاظ کنیم باید از unit commitment استفاده نماییم. در این محصول نیز پخش بار اقتصادی با در نظر گرفتن تلفات شبکه و بدون در نظر گرفتن آن انجام شده است. در هنگام لحاظ نکردن تلفات شبکه کافی است اطلاعاتی نظیر تابع هزینه نیروگاه های موجود ( همان پارامترهای a، b، c ) و مقدار بار را وارد کرده و بعد از آن این برنامه میزان تولید هر واحد را مشخص خواهد کرد. در شکل زیر خروجی برنامه برای پخش بار بین 3 نیروگاه که البته به راحتی می توان تعداد نیروگاه ها را هم در برنامه زیاد کرد و برای مقدار بار 900 مشاهده می کنید: نمودار میزان تولید + مقدار هزینه کل + هزینه هر واحد

پخش بار اقتصادی
پخش بار اقتصادی

یکی دیگر از حالت ها در economic dispatch در نظر گرفتن تلفات نیز می باشد که مولفه ی ای برای هر نیروگاه در تابع هزینه در نظر گرفته می شود. با در نظر گرفتن تلفات برنامه از شما مقدار لاندا و میزان بار را سوال کرده و بعد از پاسخ پخش بار اقتصادی انجام می گیرد.

با فرض لاندا برابر 0.0002 و مقدار بار 800 شکل زیر حاصل خواهد شد:

پخش بار اقتصادی
پخش بار اقتصادی

در کل این محصول حاوی شبیه سازی پخش بار از نوع پخش بار اقتصادی یا همان economic dispatch می باشد که در متلب به صورت کد نویسی هم با در نظر گرفتن تلفات و هم بدون در نظر گرفتن تلفات انجام شده است.

محصولات مشابه

پخش بار شبکه های شعاعی به روش پسرو – پیشرو ، آموزش + کدنویسی

پخش بار DC با گمز GAMS برای همه شبکه ها

تومان ۱۲,۵۰۰

دیدگاهها

ارسال دیدگاه

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.