شبیه سازی پخش بار بهینه با الگوریتم PSO

OPFPSO

پخش بار بهینه

مکان نیروگاه های در سیستم قدرت معمولا دور از مرکز ثقل بارهاست. حال سوال اینجاست؟ در ساعتی از روز که کل توان مصرفی شبکه به فرض 100 مگاوات است هر نیروگاه چه مقدار تولید کند؟ به شرطی که اقتصادی ترین حالت ایجاد شود؟ پاسخ این سوال در پخش بار بهینه نهفته است. پخش بار بهینه یعنی تعیین میزان تولید نیروگاه های موجود در سیستم قدرت به طوری که برخی قیود و برخی اهداف بتوانند رعایت شوند. الگوریتم های بهینه سازی مختلفی برای این پخش بار مورد استفاده قرار می گیرند نظیر برنامه ریزی های خطی و غیرخطی و الگوریتم های بهینه سازی نظیر الگوریتم ژنتیک و ازدحام ذرات و مورچگان و … .

پخش بار
پخش بار

در واقع انواع نیروگاه های موجود در شبکه در نهایت مشخص می شوند که هر کدام چه مقدار توان اکتیو و چه مقدار توان راکتیو تولید کنند.

در این محصول پخش بار بهینه با استفاده از الگوریتم PSO برای شبکه ی 26 و 30 باس IEEE مورد بررسی قرار گرفته است که شکل زیر خروجی مربوط به نمودار همگرایی PSO و پروفیل ولتاژ می باشد.

پخش بار بهینه شبکه 30 باسه
پخش بار بهینه شبکه 30 باسه
پخش بار بهینه شبکه 26 باسه
پخش بار بهینه شبکه 26 باسه

شما به راحتی می توانید توسط این محصول پخش بهینه بار را برای هر شبکه ی دلخواه دیگر نظیر IEEE33 و IEEE118 و … نیز انجام داده و از این برای سایر پروژه های خود نیز استفاده کنید.

محصولات مشابه

شبیه سازی پخش بار اقتصادی با در نظر گرفتن تلفات و بدون آن

پخش بار شبکه های شعاعی به روش پسرو – پیشرو ، آموزش + کدنویسی

پخش بار DC با گمز GAMS برای همه شبکه ها

محتوی بسته : m فایل های متلب مربوط به پخش بار بهینه شبکه 26 و 30 باسه IEEE توسط الگوریتم PSO

تومان ۱۴,۰۰۰

دیدگاهها

ارسال دیدگاه

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.