شبیه سازی پخش بار DC در متلب

POWER

پخش بار DC

واژه ی پخش بار در سیستم های قدرت به معنای تجزیه و تحلیل سیستم و یافتن پارامترهای مهم سیستم نظیر ولتاژ شین ها ، زاویه و جریان خطوط می باشد.  وقتی شبکه ی الکتریکی ساده است. می توان از طریق روابط KVL و KCL مقادیر مورد نیاز نظیر ولتاژ شین ها و جریان خطوط را محاسبه نمود. اما وقتی سیستم الکتریکی پیچیده است استفاده از روش دستی KVL و KCL امکان پذیر نیست. سیستم های قدرت را از نظر پخش بار به دو قسمت تقسیم می کنند:

  • شعاعی
  • حلقوی

معمولا بهره برداری در شبکه های توزیع به صورت شعاعی می باشد و معمولترین روش برای پخش بار شبکه های شعاعی روش پسرو-پیشرو است. در شبکه های شعاعی نسبت مقاومت به اندوکتانس بالاست و در نتیجه می توان از اندوکتانس صرفنظر نمود. البته به دلیل راحت بودن پخش بار پسرو پیشرو از آن هم صرفنظر نمی کنند. اما در قسمت فوق توزیع و انتقال سیستم های قدرت، بهره برداری به صورت حلقوی است و برای شبکه های حلقوی پخش بار پسرو – پیشرو پاسخگو نیست. در اینگونه شبکه ها معمولا نسبت مقاومت به اندوکتانس پایین است و لذا اکثرا در پخش بار این نوع شبکه ها از مقاومت صرفنظر می کنند. الگوریتم های پخش بار استفاده شده در شبکه های حلقوی معمولا الگوریتم گوس-سایدل ، نیوتن-رفسون و پخش بار DC می باشد. در پخش بار DC مقدار تقریبی توان خطوط محاسبه می شود.در این روش از مقاومت خطوط صرف نظر کرده و مقدار ولتاژ شین ها را برابر 1pu و اختلاف زاویه بین شین ها را بسیار کوچک در نظر می گیریم.

آموزش برنامه پخش بارDC در متلب
آموزش برنامه پخش بارDC در متلب

این محصول نیز پخش بار DC در متلب بود و یک برنامه ی کامل متلب می باشد که اطلاعا شبکه را از شما دریافت کرده و در هنگام درخواست اطلاعات نیز به طور کامل مورد خواسته شده را توضیح می دهد. بعد از وارد کردن اطلاعات هر گونه شبکه ای که دارید، پخش بار DC انجام شده و نتایج نمایش داده می شود.

محصولات مشابه

پخش بار DC با گمز GAMS برای همه شبکه ها

پخش بار شبکه های شعاعی به روش پسرو – پیشرو ، آموزش + کدنویسی

شبیه سازی پخش بار اقتصادی با در نظر گرفتن تلفات و بدون آن

شبیه سازی پخش بار بهینه با الگوریتم PSO

محتوی بسته : m فایل مربوط به پخش بار DC در متلب

تومان ۱۴,۰۰۰

دیدگاهها

ارسال دیدگاه

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.