شبیه سازی unit commitment با روش برنامه ریزی پویا

unit commitment

برنامه ریزی پویا

برنامه ریزی دینامیکی یا اصطلاحا برنامه ریزی پویا روش کارآمد و موثر برای حل مسائل بهینه سازی می باشد. برخلاف برنامه ریزی خطی ، چارچوب خاصی برای فرموله نمودن برنامه ریزی پویا وجود ندارد. برنامه ریزی پویا روش کلی جهت حل مسائل بهینه سازی ارائه می دهد. در این نوع برنامه ریزی مسئله به زیر مسئله هایی تبدیل می شود و برای بهینه سازی مسئله ی اصلی ، بهینه سازی زیر مسئله ها ملاک قرار می گیرد. به این موضوع اصطلاحا اصل بهینگی گفته می شود. لذا در این روش هر مرحله که به جلو می رویم مراحل قبلی خود را نیز در نظر می گیریم. به جای اینکه در یک ساعت مشخص جواب بهینه را به دست آوریم بلکه می خواهیم در چندین ساعت پشت سر هم و در حالت کلی جوابهای بهینه برای تمام ساعت ها را مشخص کنیم. این نوع از برنامه ریزی به برنامه ریزی پویا معروف است. فرض کنید در یک ساعت مشخص می خواهید پخش بار اقتصادی برای چند نیروگاه انجام دهید. حال وقتی ظرفیت نیروگاه ها محاسبه شد برای ساعت بعد میخواهید چه کاری انجام دهید؟ آیا دوباره پخش بار اقتصادی انجام خواهید داد؟ یعنی اگر دوباره تعیین ظرفیت انجام دهید جواب برای آن ساعت بهینه است ولی در کل برای 2 ساعت بهینه نخواهد بود زیرا باید ساعت قبلی در برنامه ریزی ساعت بعد نیز لحاظ می شد.

unit commitment

پخش بار اقتصادی در طول چندین ساعت برای چندین نیروگاه به طوریکه نیروگاه ها مشخصات خود اعم از مدت زمان خاموشی یا حداکثر و حداقل تولید و… را ارائه داده باشند را اصطلاحا تخصیص واحدها یا همان unit commitment می نامند. این محصول نیز شبیه سازی unit commitment با روش برنامه ریزی پویا برای 4 مثال مختلف از نیروگاه ها (4 نیروگاه و 10 نیروگاه با مشخصات متفاوت) همانند کتاب بهره برداری از سیستم های قدرت wood انجام داده است. خروجی برای 4 نیروگاه در این محصول به صورت زیر در برنامه متلب می باشد:

unit commitment
unit commitment

شما به راحتی می توانید اطلاعات نیروگاه ها و تعداد آن ها را تغییر داده و unit commitment را اجرا نمایید.

در کل این محصول شبیه سازی unit commitment با روش برنامه ریزی پویا در متلب به صورت m فایل بوده و مثال های آن از کتاب بهره برداری از سیستم های قدرت wood بوده و شما به راحتی می توانید مقادیر و پارامترهای موجود را تغییر داده و هر مقاله ای که مربوط به unit commitment باشد را شبیه سازی کنید.

محصولات مشابه

شبیه سازی پخش بار اقتصادی با در نظر گرفتن تلفات و بدون آن

شبیه سازی پخش بار احتمالی ریز شبکه ها شامل ذخیره ساز و مدیریت بار

محتوی بسته : m فایل های شبیه سازی unit commitment در متلب

تومان ۱۵,۰۰۰

دیدگاهها

ارسال دیدگاه

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.