شبیه سازی UPFC با متلب

facts

شبیه سازی ادوات FACTS نوع UPFC

امروزه تقریبا ادوات FACTS جزء جدایی ناپذیر سیستم های قدرت محسوب می شوند. STATCOM ، SVC ، SSSC و UPFC کاربردهای زیادی در سیستم قدرت دارند. اگر متناسب با بارهای الکتریکی که روز به روز در حال تغییر هستند سیستم قدرت نیز به روز نشود، سیستم الکتریکی کارآیی خود را از دست خواهد داد. در بین ادوات FACTS نوع UPFC به دلیل داشتن مزایای STATCOM و SSSC پر کاربردتر شده است. UPFC از اتصال STATCOM و SSSC به وجود می آید. بخش های سری و موازی در UPFC به صورت مشترک با یک خازن تغذیه می شوند. به خاطر همین UPFC کلیه اعمال جبرانسازی سری و جبرانسازی موازی را با هم انجام می دهد. به همین خاطر می تواند به صورت پیوسته امپدانس ، زاویه فاز و دامنه ی ولتاژ را کنترل نماید. لذا توان اکتیو و راکتیو خط انتقال را کنترل می نماید. بخش های سری و موازی در UPFC به صورت مستقل عمل می کنند. UPFC قابلیت STATCOM و TCSC را دربردارد و حوزه ی عملکردی آن در صفحه توان P-Q وسیع تر از سایر ادوات FACTS می باشد. شکل زیر حالت کلی UPFC را نشان می دهد:

شبیه سازی UPFC
شبیه سازی UPFC

شکل زیر نیز حوزه ی عملکردی چندین ادوات FACTS را نشان می دهد. همانطور که می بینید حوزه ی کاری UPFC که قسمت هاشور خورده می باشد نسبت به بقیه ادوات FACTS بیشتر است.

شبیه سازی UPFC
شبیه سازی UPFC

در حالت کلی در این محصول طبق شکل زیر شبیه سازی UPFC در متلب سیمولینک صورت گرفته و شما می توانید با دانلود آن از شبیه سازی UPFC برای هر مورد دلخواه خود استفاده کنید.

شبیه سازی UPFC
شبیه سازی UPFC

همانطور که می بینید شبیه سازی UPFC انجام شده و یک شبکه ی الکتریکی نیز برای تغذیه گنجانده شده است که شبکه نیز به صورت زیر می باشد:

شبیه سازی UPFC
شبیه سازی UPFC

شبکه ی الکتریکی که ملاحظه می کنید و UPFC قرار است میزان توان راکتیو مورد نیاز آن را تامین نماید و در نتیجه باعث بهبود کیفیت توان گردد.

محصولات مشابه

پروژه شبیه سازی ادوات FACTS نوع TCR

شبیه سازی مقاله جایابی بهینه ادوات FACTS از نوع TCSC

شبیه سازی و ترجمه مقاله جایابی منابع تولید پراکنده DG و D-STATCOM

محتوی بسته : فایل شبیه سازی UPFC در سیمولینک متلب

تومان ۱۷,۰۰۰

دیدگاهها

ارسال دیدگاه

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.