شبیه سازی و ترجمه مقاله مدیریت بار و تقاضا در شبکه توزیع بر روی ولتاژ و تلفات توان اکتیو

IEEE
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
6
نشریه :
IEEE
تعداد رفرنس ها :
15
درس های مرتبط :
بهره برداری سیستمهای قدرت، انرژی نو، شبکه های هوشمند، مدیریت انرژی
شبیه سازی :
در حال حاضر انجام نشده. اما می توانید سفارش دهید تا برای شما انجام داده شود.
کلمات کلیدی :
مدیریت طرف تقاضای بار . توزیع شبکه؛ نیروگاه های فتوولتائیک. تهویه کننده هوا؛ ولتاژ؛ تلفات
عنوان فارسی :

تاثیر مدیریت بار در شبکه توزیع بر روی ولتاژها وتلفات اکتیو : مطالعه موردی

عنوان انگلیسی :

Influence of load management in distribution network on voltages and active power losses: Case Study

وضعیت ترجمه :

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 6

نشریه : IEEE

تعداد رفرنس ها : 15

درس های مرتبط : بهره برداری سیستمهای قدرت، انرژی نو، شبکه های هوشمند، مدیریت انرژی

شبیه سازی : در حال حاضر انجام نشده. اما می توانید سفارش دهید تا برای شما انجام داده شود.

کلمات کلیدی : مدیریت طرف تقاضای بار . توزیع شبکه؛ نیروگاه های فتوولتائیک. تهویه کننده هوا؛ ولتاژ؛ تلفات

عنوان فارسی : تاثیر مدیریت بار در شبکه توزیع بر روی ولتاژها وتلفات اکتیو : مطالعه موردی

عنوان انگلیسی : Influence of load management in distribution network on voltages and active power losses: Case Studyفهرست مطالب
1. مقدمه 2. شرح اندازه گیری و مدل کامپیوتری بر روی سیستم توزیع 3.طرح مدیریت بار طرف تقاضای و مطالعه موردی 4. شبیه سازی مطالعه موردی 5. خلاصه

چکیده انگلیسی
Production of photovoltaic (PV) power plants depends on weather conditions which can cause sudden and often unpredictable variation in their output power. Balancing the production from renewable sources with consumption requires utilization of power plants with fast response or energy storage systems what causes considerable costs. In recent years, in terms of balancing, the emphasis is on the higher role of the consumers. In this paper computer model of the part of distribution network is used to simulate and analyze demand side load management (using air conditioner installed in households) in the distribution feeder considering PV power plant expansion scenarios. Three case studies are analyzed: first with low penetration of PV plants in distribution system, second with moderate penetration of PV power plants and third with high penetration of PV power plants. Influence of demand side load management on network voltages and active power losses is investiga

چکیده فارسی
میزان تولید نیروگاههای برق فتوولتاییک (PV) به شرایط آب و هوایی بستگی دارد که می تواند باعث تغییرات ناگهانی در توان خروجی آنها شود. متعادل کردن میزان تولید از منابع تجدید پذیر با میزان مصرف، نیازمند استفاده از نیروگاه ها با پاسخ سریع یا سیستمهای ذخیره انرژی است که باعث هزینه های قابل توجه می باشد. در سال های اخیر برای حفظ تعادل، تاکید بر نقش بلاتر مصرف کنندگان بود. در این مقاله مدل کامپیوتری از بخشی از شبکه توزیع برای شبیه سازی و آنالیز مدیریت بار طرف تقاضا ( با استفاده از تهویه هوای نصب شده در خانوار) در فیدر توزیع شامل سناریوی توسعه نیروگاه PV استفاده می شود. سه مطالعه موردی ارزیابی شده است: اولی با نفوذ پایین نیروگاههای PV در سیستم توزیع، دومی با نفوذ متوسط نیروگاههای PV در سیستم توزیع، سومی با نفوذ بالای نیروگاههای PV در سیستم توزیع. تاثیر مدیریت بار طرف تقاضا بر ولتاژ های شبکه و تلفات توان اکتیو برسی شده است.


مدیریت بار و تقاضا
مدیریت بار و تقاضا

 

محصولات مشابه:

شبیه سازی پخش بار احتمالی ریز شبکه ها شامل ذخیره ساز و مدیریت بار

 

شبیه سازی یک الگوریتم کنترلی برای جبران سازی توان راکتیو با SVC

 


دیدگاهها

ارسال دیدگاه

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.