مقاله مدیریت بار سیستم های الکتریکی کارخانجات صنعتی با مانیتورینگ، کنترل و نظارت هوشمند

IEEE
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
6
نشریه :
IEEE
تعداد رفرنس ها :
7
درس های مرتبط :
شبکه های هوشمند، مدیریت انرژی ، بازار برق
شبیه سازی :
در حال حاضر انجام نشده. اما می توانید سفارش دهید تا برای شما انجام داده شود.
کلمات کلیدی :
مدیریت بار، کنترل نظارتی و سیستم کسب داده، سیستم کنترل داده، کنترل فرکانس
عنوان فارسی :

مدیریت بار سیستم های الکتریکی کارخانجات صنعتی با استفاده از مانیتورینگ ، کنترل و نظارت هوشمند

عنوان انگلیسی :

Load Management of Industrial Facilities Electrical System Using Intelligent Supervision, Control and Monitoring Systems

وضعیت ترجمه :

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 6

نشریه : IEEE

تعداد رفرنس ها : 7

درس های مرتبط : شبکه های هوشمند، مدیریت انرژی ، بازار برق

شبیه سازی : در حال حاضر انجام نشده. اما می توانید سفارش دهید تا برای شما انجام داده شود.

کلمات کلیدی : مدیریت بار، کنترل نظارتی و سیستم کسب داده، سیستم کنترل داده، کنترل فرکانس

عنوان فارسی : مدیریت بار سیستم های الکتریکی کارخانجات صنعتی با استفاده از مانیتورینگ ، کنترل و نظارت هوشمند

عنوان انگلیسی : Load Management of Industrial Facilities Electrical System Using Intelligent Supervision, Control and Monitoring Systemsفهرست مطالب
1.مقدمه 2.نظارت ، کنترل و مانیتورینگ سیستم های الکتریکی 3.نتیجه گیری و پیشنهاد 4.مراجع

چکیده انگلیسی
The continuity of electrical energy is the main subject among all others affecting operational sustainability in industrial facilities. Therefore electrical system and its extensions shall be controlled, supervised, monitored and protected by intelligent systems. Hence, it is necessary to incorporate into electrical system required resources and hardware that will enhance the safety and sustainability of electrical energy by means of utilizing all available economical and technical means. In this regard; industrial facilities, along getting fed by national grid, install standalone production units too. However, electricity systems involving multiple energy production resources need to be run and controlled by smart systems that do not require technical manpower interference in order to comply with economical constraints, governing laws, regulations, etc. and be able to take prompt and correct decisions. Therefore, electricity systems should be enhanced with necessary prompt intelligent decision-maker and performer subsystems, which will continuously monitor, supervise, control and record electrical system and extensions and ensure system sustainability in case of occurrence significant change in the whole system. This article aims to illustrate all required smart systems that ensure sustainability and safety of electrical energy, complying with governing laws and regulations and an application regarding supporting systems in an industrial facility.

چکیده فارسی
تداوم انرژی الکتریکی موضوع اصلی در میان دیگر عملیات پایداری موثر در کارخانجات و امکانات صنعتی می باشد. بنابراین سیستم های الکتریکی و الحاقات آن باید کنترل و مانیتورینگ شوند و بوسیله سیستمهای هوشمند محافظت گردند. از این رو ضروری است که ترکیبات داخل سیستم های الکتریکی مورد نیاز منابع و سخت افزار، از نظر ایمنی و پایداری انرژی با استفاده از همه ی ابزارهای فنی و اقتصادی در دسترس، افزایش یابد. در این رابطه، کارخانجات صنعتی در طول تغذیه بوسیله شبکه ملی، همچنین به واحدهای تولیدی مستقل نیز نصب هستند. با این حال، سیستم های الکتریکی شامل چندین منابع تولید انرژی نیاز به اجرا و کنترل بوسیله شبکه های هوشمند هستند که نیازمند دخالت نیروی انسانی به منظور تطابق با محدودیت ها، قوانین حاکم، مقررات و غیره نداشته باشد و قادر به تصمیم گیری صحیح و درست باشد. بنابراین نیاز به سیستم های الکتریکی با تصمیم گیرنده های هوشمند سریع، ضروری است و زیر سیستم های سازنده باید به طور مداوم سیستم های الکتریکی را مانیتورینگ، نظارت، کنترل و ثبت کنند و از پایداری سیستم در صورت وقوع تغییر قابل توجه در کل سیستم اطمینان حاصل کنند. اهداف این مقاله نشان دادن تمام سیستم های هوشمند مورد نیاز است که پایداری و ایمنی انرژی الکتریکی را مطابق قوانین حاکم، مقررات و برنامه های سیستم های پشتیبان مربوطه در یک مرکز صنعتی تامین کند.


load management
load management

محصولات مشابه :

یک الگوریتم کنترل جامع برای جبران سازی توان راکتیو و توازن بار جبران وار استاتیکی (SVC)

 

شبیه سازی برنامه ریزی بهینه ریز شبکه متصل به نیروگاه بادی –آبی تلمبه ذخیره ای

 

 

 


دیدگاهها

ارسال دیدگاه

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.