شبیه سازی پخش بار احتمالی ریز شبکه ها شامل ذخیره ساز و مدیریت بار

IEEE
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
14
نشریه :
IEEE
تعداد رفرنس ها :
42
درس های مرتبط :
بهره برداری سیستمهای قدرت، انرژی نو، شبکه های هوشمند، مدیریت انرژی
شبیه سازی :
در حال حاضر انجام نشده. اما می توانید سفارش دهید تا برای شما انجام داده شود.
کلمات کلیدی :
ذخیره ساز باتری، پخش بار اقتصادی،مدیریت تقاضای انرژی، بهینه سازی عملیاتی
عنوان فارسی :

تعیین پخش بار احتمالی ریز شبکه های ترکیبی از راه دور شامل ذخیره ساز از نوع باتری و مدیریت بار

عنوان انگلیسی :

Probabilistic Dispatch of Remote Hybrid Microgrids Including Battery Storage and Load Management

وضعیت ترجمه :

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 14

نشریه : IEEE

تعداد رفرنس ها : 42

درس های مرتبط : بهره برداری سیستمهای قدرت، انرژی نو، شبکه های هوشمند، مدیریت انرژی

شبیه سازی : در حال حاضر انجام نشده. اما می توانید سفارش دهید تا برای شما انجام داده شود.

کلمات کلیدی : ذخیره ساز باتری، پخش بار اقتصادی،مدیریت تقاضای انرژی، بهینه سازی عملیاتی

عنوان فارسی : تعیین پخش بار احتمالی ریز شبکه های ترکیبی از راه دور شامل ذخیره ساز از نوع باتری و مدیریت بار

عنوان انگلیسی : Probabilistic Dispatch of Remote Hybrid Microgrids Including Battery Storage and Load Managementفهرست مطالب
1.مقدمه 2.بهینه سازی بر اساس مدیریت انرژی 3.پخش بار اقتصادی 4. مطالعه موردی 5.خلاصه

چکیده انگلیسی
This work presents a probabilistic economic dispatch tool for energy management (EM) studies in the context of remote hybrid AC/DC microgrids (MGs). An EM approach is proposed to ensure a reliable power supply at the minimum cost of the hybrid MG operation. A comprehensive operational framework is presented, which considers topological features of the hybrid MG and the interlinking converter between AC and DC subsections. Approach and models are tested using several operating scenarios referred to a test hybrid MG system. In the analyses, the opportunity of integrating battery energy storage and energy demand management in the EM scheme is investigated. The results of the analyses demonstrate the effectiveness and practicality of the optimization tool in different operation contexts.

چکیده فارسی
این کار یک ابزار پخش بار اقتصادی احتمالی برای مدیریت انرژی (EM) در زمینه ریز شبکه ها (MGs) AC/DC ترکیبی از راه دور ارائه می دهد. یک روش مدیریت انرژی برای اطمینان از تامین برق مطمئن در حداقل هزینه عملیات ریز شبکه ترکیبی پیشنهاد شده است. یکچارچوب عملیاتی جامع ارائه شده است که ویژگی های توپولوژیکی ریز شبکه هیبریدی و اتصالات داخلی مبدل مابین بخش های AC و DC را در نظر گرفته شده است. روش ها و مدل ها با استفاده از چندین سناریو مرتبط با تست سیستم MG ترکیبی آزمایش شده اند. در آنالیزها، یکپارچه سازی ذخیره سازی انرژی باتری ومدیریت تقاضای انرژی در طرح EM بررسی شده اند. نتایج حاصل از آنالیزها موثر بودن وعملی بودن ابزارهای بهینه سازی در زمینه های عملیاتی مختلف را نشان میدهد


مدیریت بار
مدیریت بار

 

محصولات مشابه:

شبیه سازی برنامه ریزی بهینه ریز شبکه متصل به نیروگاه بادی –آبی تلمبه ذخیره ای

 

تاثیر ظرفیت DG بر جریان اتصال کوتاه در حالت کاری ریزشبکه

 

شبیه سازی و ترجمه مقاله الگوریتم خود ترمیم برای سیستم انتقال شبکه های هوشمند

 


دیدگاهها

ارسال دیدگاه

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.