تاثیر ظرفیت DG بر جریان اتصال کوتاه در حالت کاری ریزشبکه

IEEE
سال انتشار :
2011
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
4
نشریه :
IEEE
تعداد رفرنس ها :
10
درس های مرتبط :
توزیع انرژی ، انرژی های نو ،حالت گذرای سیستم های قدرت
شبیه سازی :
در حال حاضر انجام نشده. اما می توانید سفارش دهید تا برای شما انجام داده شود.
کلمات کلیدی :
عنوان فارسی :

مطالعه ای راجع به ظرفیت منابع تولید پراکنده و اثر آن بر جریان اتصال کوتاه در حالت کاری ریزشبکه

عنوان انگلیسی :

A Study on Capacity of Distributed Generation and its Effect on Short Circuit Current at Microgrid Operation Mode

وضعیت ترجمه :

سال انتشار : 2011

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 4

نشریه : IEEE

تعداد رفرنس ها : 10

درس های مرتبط : توزیع انرژی ، انرژی های نو ،حالت گذرای سیستم های قدرت

شبیه سازی : در حال حاضر انجام نشده. اما می توانید سفارش دهید تا برای شما انجام داده شود.

کلمات کلیدی :

عنوان فارسی : مطالعه ای راجع به ظرفیت منابع تولید پراکنده و اثر آن بر جریان اتصال کوتاه در حالت کاری ریزشبکه

عنوان انگلیسی : A Study on Capacity of Distributed Generation and its Effect on Short Circuit Current at Microgrid Operation Modeفهرست مطالب
1. مقدمه 2. محاسبه و ارزیابی ظرفیت تولید توزیع شده 3. تأثیر بر حفاظت از مازاد جریان 4. تحلیل شبیه سازی 5. نتیجه گیری

چکیده انگلیسی
Now more and more distributed generations will be connected to distributed power system. It’s found that different distributed generation has its own operation characteristic such as fluctuation and uncertainty. When micro-grid is to be island the voltage and frequency will change, so different control modes have been used on different distributed generation. Different kinds of distributed generation have different behavior when system operates normally or fault occurs. Classification and equivalence were adopted to deal with all kinds of the distributed generations in system. The distributed generations with same control mode can be combined to an equivalent generation. When system operates on grid-connection mode the short circuit current relies on the capacity of grid so it is rather large for the capacity of distribution grid is much more than that of distributed generations. But when micro-grid operates on island mode the short circuit current may decrease to a relative small value. Over current protection is widely used in distribution system, and the performance of it is dependent on operation mode, so the value estimate of short circuit current is necessary for verification of credibility and selectivity. Two summations of capacity were proposed to estimate the minimum and maximum short-circuit current in island.

چکیده فارسی
امروزه منابع تولید پراکنده بیش تر و بیش تری به سیستم توزیع متصل خواهند شد. دریافتیم که منابع تولید پراکنده مختلف مشخصه کاری همانند نوسان و عدم قطعیت خاص خود را دارند. وقتی ریزشبکه به صورت جزیره ای باشد، ولتاژ و فرکانس تغییر خواهد کرد، بنابراین روش های کنترلی مختلفی در منابع تولید پراکنده مختلف به کار رفته اند. انواع منابع تولید پراکنده دارای رفتار مختلف و متفاوتی در شرایط کار طبیعی یا در شرایطی که سیستم خطا دارد هستند. دسته بندی و معادل سازی برای مدیریت تمام انواع منابع تولید پراکنده در سیستم به کار رفت. منابع تولید پراکنده با حالت کنترل مشابه را می توان ترکیب کرده و تولید معادلی به دست آورد. وقتی سیستم در حالت ریزشبکه کار می کند، جریان های اتصال کوتاه به ظرفیت شبکه وابسته هستند، و بنا براین برای شبکه های توزیع با ظرفیت بزرگ تر و بیش تر جریان اتصال کوتاه بسیار بیش تر از منابع تولید پراکنده است. اما وقتی ریزشبکه در حالت جزیره ای کار می کند، جریان اتصال کوتاه ممکن است به مقداری نسبتاً کم کاهش یابد. حفاظت مازاد جریان به طور گسترده در سیستم توزیع به کار رفته و عملکرد آن به حالت حفاظت وابسته است، در نتیجه تخمین مقدار جریان اتصال کوتاه برای تأیید و بررسی معتبر و منتخب بودن سیستم لازم و ضروری است. دو شبیه سازی ظرفیت برای تخمین جریان اتصال کوتاه حداقل و حداکثر در حالت جزیره ای ارایه شده اند.


 

تاثیر ظرفیت DG بر جریان اتصال کوتاه

 

مقاله ای مشابه با این مقاله:

 

 

 

 

 


دیدگاهها

ارسال دیدگاه

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.