شبیه سازی و ترجمه مقاله بررسی موتور سنکرون خطی برای راه آهن

200px-elsevier-svg
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
4
نشریه :
ژورنال الزویر
تعداد رفرنس ها :
3
درس های مرتبط :
ماشین های الکتریکی ، راه آهن ، تئوری جامع ماشین های الکتریکی
شبیه سازی :
در حال حاضر انجام نشده. اما می توانید سفارش دهید تا برای شما انجام داده شود.
کلمات کلیدی :
عنوان فارسی :

بررسی نمونه اولیه ابر رسانای موتور سنکرون خطی ( LSM ) برای سرعت 600 کیلومتر بر ساعت چرخ راه آهن

عنوان انگلیسی :

Investigation on Prototype Superconducting Linear Synchronous Motor (LSM) for 600-km/h Wheel-Type Railway

وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 4

نشریه : ژورنال الزویر

تعداد رفرنس ها : 3

درس های مرتبط : ماشین های الکتریکی ، راه آهن ، تئوری جامع ماشین های الکتریکی

شبیه سازی : در حال حاضر انجام نشده. اما می توانید سفارش دهید تا برای شما انجام داده شود.

کلمات کلیدی :

عنوان فارسی : بررسی نمونه اولیه ابر رسانای موتور سنکرون خطی ( LSM ) برای سرعت 600 کیلومتر بر ساعت چرخ راه آهن

عنوان انگلیسی : Investigation on Prototype Superconducting Linear Synchronous Motor (LSM) for 600-km/h Wheel-Type Railwayفهرست مطالب
چکیده مقدمه طراحی و ساخت آهنربای LSM ساخت نمونه تجربی آهنربای HTS LSM آزمایش آهنربای HTS LSM نتیجه

چکیده انگلیسی
Abstract The existing wheel-type high-speed railway with a rotatable motor has a limit of 600 km/h speed. The normal conducting electromagnet has several disadvantages to realize 600 km/h speed. Several disadvantages are the increased space and weight, and the decreased electric efficiency to generate the required high magnetic field. In order to reduce the volume and weight, superconducting electromagnets can be considered for LSM (Linear Synchronous Motor). Prior to the fabrication of the real system, a prototype demo-coil is designed and fabricated using 2G high temperature superconducting wire. The prototype HTS coil is cooled by the conduction using a GM cryocooler. To reduce the heat penetration, thermal design was performed for the current leads, supporting structure and radiation shield considering the thermal stress. The operating temperature and current are 30∼40 K and 100 A. The coil consists of two double pancake coils (N, S pole, respectively) and it is driven on a test rail, which is installed for the test car. This paper describes the design and test results of the prototype HTS LSM system. Thermal characteristics are investigated with additional dummy thermal mass on the coil after turning off the cryocooler.

چکیده فارسی
چکیده : خط آهن پر سرعت نوع چرخی موجود با یک موتور قابل چرخش سرعت محدود نزدیک به 600 کیلومتر بر ساعت دارد .یک آهنربای الکتریکی معمولی چندین عیب جهت تحقق بخشیدن سرعت 600 کیلومتر بر ساعت دارد . عیوب متعددی از جمله افزایش فضا و وزن و کاهش راندمان برای تولید میدان مغناطیسی زیاد وجود دارد . به منظور کاهش حجم و وزن ، ابر رسانای الکترو مغناطیسی را می توان برایLSM ( موتور سنکرون خطی ) در نظر گرفت . قبل از ساخت سیستم واقعی ، یک نمونه اولیه سیم پیچی با استفاده از سیم ابر رسانای دمای بالای 2 G طراحی و ساخته می شود . نمونه اولیه سیم پیچ HTS با استفاده از یک کریکولر GMسرد می شود . به منظور کاهش نفوذ گرما طرح گرمایی برای کارنت لیدها انجام شد ، با توجه به تنش های حرارتی یک ساختار حمایتی و شیلد تابشی در نظر گرفته شده است . دمای عملیاتی و جریان 30 – 40 k و 100 آمپر می باشد . سیم پیچ شامل دو سیم پیچ دو طرفه ( قطب ان و اس به ترتیب ) است . و بر روی خط آهن آزمایشی که برای تست ماشین نصب شده پهن شده است . این مقاله طراحی و آزمایش نتایج سیستم HTS LSMرا توصیف می کند . ویژگی های حرارتی با جرم حرارتی ساختگی اضافی بر روی سیم پیچ بعد از خاموش کردن کریکولر بررسی شده است .

موتور سنکرون خطی
موتور سنکرون خطی

تومان ۱۹,۰۰۰

دیدگاهها

ارسال دیدگاه

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.