شبیه سازی برنامه ریزی بهینه ریز شبکه متصل به نیروگاه بادی –آبی تلمبه ذخیره ای

200px-elsevier-svg
سال انتشار :
2013
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
11
نشریه :
ELSEVIER
تعداد رفرنس ها :
26
درس های مرتبط :
انرژی های نو ، بازار برق ،شبکه های هوشمند ، بهره برداری از سیستمهای قدرت
شبیه سازی :
در حال حاضر انجام نشده. اما می توانید سفارش دهید تا برای شما انجام داده شود.
کلمات کلیدی :
عنوان فارسی :

برنامه ریزی بهینه میکرو شبکه متصل به نیروگاه بادی –آبی تلمبه ذخیره ای در یک محیط قیمت گذاری مبتنی برفرکانس

عنوان انگلیسی :

Optimum scheduling of micro grid connected wind-pumped storage hydro plant in a frequency based pricing environment

وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

سال انتشار : 2013

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 11

نشریه : ELSEVIER

تعداد رفرنس ها : 26

درس های مرتبط : انرژی های نو ، بازار برق ،شبکه های هوشمند ، بهره برداری از سیستمهای قدرت

شبیه سازی : در حال حاضر انجام نشده. اما می توانید سفارش دهید تا برای شما انجام داده شود.

کلمات کلیدی :

عنوان فارسی : برنامه ریزی بهینه میکرو شبکه متصل به نیروگاه بادی –آبی تلمبه ذخیره ای در یک محیط قیمت گذاری مبتنی برفرکانس

عنوان انگلیسی : Optimum scheduling of micro grid connected wind-pumped storage hydro plant in a frequency based pricing environmentفهرست مطالب
1.مقدمه 2. قیمت گذاری مبتنی بر فرکانس 3. فرمولاسیون مسئله 4. استراتژی بهره برداری از واحد آبی تلمبه ذخیره ای 5. راه حل الگوریتم و پیاده سازی آن 6. سیستم آزمون و نتایج 7. نتیجه گیری

چکیده انگلیسی
This paper presents a new formulation to maximize the operational profit of a micro grid connected hybrid system having wind farm and pumped storage unit for a day ahead electricity market in a frequency based pricing environment. Under frequency based pricing mechanism in India, the pricing for energy exchange is adaptive as per Availability Based Tariff (ABT) rate structure and the payment for deviation from schedule, i.e. Unscheduled Interchange (UI) charge is inversely proportional to the prevailing grid frequency. In this work, a small power system is considered as micro grid and it is expected that the hybrid system connected with the micro grid has a role to play to maintain the micro grid frequency. The pump storage hydro plant is operated to serve the dual role of minimizing the UI flow and maximizing the system economy by participating in frequency control based on energy price. The uncertainties in wind power prediction and loads are considered. The optimum operating schedule of PSH unit in coordination with wind farm is investigated. The optimization is performed by utilizing the water storage availability of pump storage hydro unit. An optimization algorithm is proposed and solved using Artificial Bee Colony algorithm. The solution of the proposed approach gives the strategies to be followed by the hybrid system to operate its pump storage unit. The effect of the initial storage water volume on the performance of the hybrid system has also been investigated. It reveals that the PSH units would not operate simply to compensate for the short fall or the surplus generation of the wind units in a frequency based pricing system. Rather, the pump storage units should take the advantage of the low price periods to maximize the profit of the hybrid system. The hourly energy management scenarios of the hybrid system with the micro grid are reported and the numerical case studies on PSH plant scheduling demonstrate the effectiveness of the proposed approach.

چکیده فارسی
این مقاله یک فرمول جدید برای به حداکثر رساندن سود بهره برداری یک میکرو گرید متصل به سیستم هیبریدی با نیروگاه بادی و واحد آبی تلمبه ذخیره ای برای یک روز قبل بازار برق در یک محیط قیمت گذاری مبتنی برفرکانس ارائه می دهد. مکانیزم قیمت گذاری در هند تحت فرکانس ، براساس قیمت گذاری برای تبادل انرژی سازگار برمبنای ساختار نرخ تعرفه در دسترس (ABT) و پرداخت برای انحراف از برنامه می باشد.به عنوان مثال هزینه انحراف از برنامه ریزی تبادل انرژی (UI) ، با فرکانس حاکم برشبکه ارتباط معکوس دارد. در این کار، یک سیستم قدرت کوچک به عنوان میکرو گرید در نظر گرفته می شود و انتظار می رود که سیستم هیبریدی درارتباط با میکرو گرید نقش حفظ فرکانس را برای میکرو گرید بازی کند. نقش دوگانه واحد تلمبه ذخیره ای برای به حداقل رساندن فلوی UI و به حداکثر رساندن سود سیستم با مشارکت در کنترل فرکانس بر اساس قیمت انرژی است. عدم قطعیت در پیش بینی باد و بارها در نظر گرفته شده است. برنامه زمانی بهره برداری بهینه از واحد PSH در هماهنگی با نیروگاه بادی بررسی شده است. بهینه سازی ذخیره آب در دسترس از واحد تلمبه ذخیره ای انجام شده است. یک الگوریتم بهینه سازی پیشنهاد شده و با استفاده از الگوریتم کلنی زنبور عسل مصنوعی حل می شود. استراتژی های راه حل از روش پیشنهادی برای بکارگیری واحد تلمبه ذخیره ای توسط سیستم هیبریدی است. اثر حجم آب ذخیره سازی اولیه بر روی عملکرد سیستم هیبریدی نیز بررسی شده است. این نشان می دهد که واحدهای PSH درعمل به سادگی نمی تواند کاهش و یا مازاد تولید واحدهای بادی را در یک سیستم قیمت گذاری مبتنی بر فرکانس جبران کند.درعوض، واحدهای تلمبه ذخیره ای باید با استفاده از دوره های قیمت پایین سود سیستم ترکیبی را به حداکثر برسانند. سناریوهای مدیریت انرژی ساعتی از سیستم هیبریدی با میکرو گرید گزارش و مطالعات موردی عددی در برنامه ریزی واحد PSH نشان دهنده اثربخشی رویکرد ارائه شده است.


برنامه ریزی بهینه ریز شبکه ( میکروگرید ) متصل به نیروگاه بادی –آبی تلمبه ذخیره ای

این محصول علاوه بر ترجمه روان و تخصصی مقاله ذکر شده ، حاوی یک فایل پاورپوینت کامل و آماده جهت ارائه در کلاس می باشد. موضوعات بحث شده در این مقاله (ریز شبکه ها، نیروگاههای آبی-تلمبه ذخیره ای، بازار برق و . . . )کاملا جدید و به روز می باشند و مناسب برای ارائه به عنوان پروژه درسی وهمچنین مقاله پایه درس سمینار است.

ریز شبکه
ریز شبکه

محصولات مشابه

شبیه سازی و ترجمه مقاله الگوریتم خود ترمیم برای سیستم انتقال شبکه های هوشمند

مدل‌سازی جامع قابلیت اطمینان در شبکه های هوشمند ( الزامات و چالش‌ها)

ارزیابی قابلیت اطمینان برای شبکه های هوشمند و شبکه های توزیع آینده

شبیه سازی کاهش تلفات شبکه توزیع در حضور خودروهای الکتریکی

محتوی بسته : - فایل PDF مقاله - فایل پاورپوینت -فایل WORD ترجمه مقاله

تومان ۲۲,۰۰۰

دیدگاهها

ارسال دیدگاه

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.