شبیه سازی و ترجمه مقاله بهینه سازی چند هدفه DG منابع تولید پراکنده

IEEE
سال انتشار :
2011
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
6
نشریه :
IEEE Conference
تعداد رفرنس ها :
19
درس های مرتبط :
توزیع انرژی، بازار برق، انرژی های نو
شبیه سازی :
در حال حاضر انجام نشده. اما می توانید سفارش دهید تا برای شما انجام داده شود.
کلمات کلیدی :
عنوان فارسی :

بهینه سازی چند هدفه از اثر نفوذ منابع تولید پراکنده

عنوان انگلیسی :

A Multi-Objective Evaluation of the Impact of the Penetration of Distributed Generation

وضعیت ترجمه :

سال انتشار : 2011

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 6

نشریه : IEEE Conference

تعداد رفرنس ها : 19

درس های مرتبط : توزیع انرژی، بازار برق، انرژی های نو

شبیه سازی : در حال حاضر انجام نشده. اما می توانید سفارش دهید تا برای شما انجام داده شود.

کلمات کلیدی :

عنوان فارسی : بهینه سازی چند هدفه از اثر نفوذ منابع تولید پراکنده

عنوان انگلیسی : A Multi-Objective Evaluation of the Impact of the Penetration of Distributed Generationفهرست مطالب
1.مقدمه 2. ارزیابی اثرات DG 3. بهینه سازی چند هدفه و MEPSO 4. مشکلات فرمولاسیون و شرح آزمایش 5. نتایج 6.خلاصه

چکیده انگلیسی
Abstract — This paper proposes a methodology to consider the effects of the integration of DG on planning. Since DG has potential to defer investments in networks, the impact of DG on grid capacity is evaluated. A multi-objective optimization tool based on the meta-heuristic MEPSO is used, supporting an alternative approach to exploiting the Pareto front features. Tests were performed in distinct conditions with two well-known distribution networks: IEEE-34 and IEEE-123. The results combined minimization and maximization in order to produce different Pareto fronts and determine the extent of the impact caused by DG. The analysis provides useful information, such as the identification of futures that should be considered in planning. A future means a set of realizations of all uncertainties. MEPSO also presented a satisfactory performance in obtaining the Pareto fronts.

چکیده فارسی
چکیده: این مقاله روشی را برای در نظر گیری اثرات ادغام DG بر برنامه ریزی ارایه می کند. چون DG پتانسیل به تعویق انداختن سرمایه گذاری در شبکه ها را دارد، اثر DG بر ظرفیت شبکه هم ارزیابی می شود. ابزار بهینه سازی چند هدفی بر اساس فوق اکتشافی MEPSO (نوعی الگوریتم ) به کار رفته و از رویکردی جایگزین برای بهره گیری از ویژگی های جبهه parto پشتیبانی می کند. آزمایش هایی در شرایط مجزا با دو شبکه توزیع استاندارد انجام شدند: IEEE-34 و IEEE-123 . نتایج، ترکیبی از حداقل و حداکثر سازی بودند تا جبهه های پارتو مختلفی تولید شده و میزان تأثیر حاصل از DG معین شود. تحلیل مورد نظر اطلاعات مفیدی را ارایه می دهد، مانند شناسایی ویژگی هایی که باید در برنامه ریزی در نظر گرفت. یک ویژگی به معنی مجموعه ای از بررسی های تمام موارد عدم قطعیت است. MEPSO عملکرد رضایت بخش را در کسب جبهه های parto هم ارایه داد.


 

بهینه سازی چند هدفه DG

 

مقاله های مشابه:

 


دیدگاهها

ارسال دیدگاه

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.