شبیه سازی افزایش نفوذ منابع تولید پراکنده با در نظر گیری تلفات شبکه و محدودیت ولتاژ

IEEE
سال انتشار :
2012
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
10
نشریه :
IET
تعداد رفرنس ها :
28
درس های مرتبط :
توزیع انرژی ، انرژی های نو
شبیه سازی :
در حال حاضر انجام نشده. اما می توانید سفارش دهید تا برای شما انجام داده شود.
کلمات کلیدی :
عنوان فارسی :

افزایش نفوذ منابع تولید پراکنده در شبکه های توزیع چندفازی با در نظرگیری تلفات شبکه، ضریب حداکثر بارگذاری و محدودیت ولتاژ شین

عنوان انگلیسی :

Increasing distributed generation penetration in multiphase distribution networks considering grid losses, maximum loading factor and bus voltage limits

وضعیت ترجمه :

سال انتشار : 2012

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 10

نشریه : IET

تعداد رفرنس ها : 28

درس های مرتبط : توزیع انرژی ، انرژی های نو

شبیه سازی : در حال حاضر انجام نشده. اما می توانید سفارش دهید تا برای شما انجام داده شود.

کلمات کلیدی :

عنوان فارسی : افزایش نفوذ منابع تولید پراکنده در شبکه های توزیع چندفازی با در نظرگیری تلفات شبکه، ضریب حداکثر بارگذاری و محدودیت ولتاژ شین

عنوان انگلیسی : Increasing distributed generation penetration in multiphase distribution networks considering grid losses, maximum loading factor and bus voltage limitsفهرست مطالب
1. مقدمه 2. رتبه بندی شین های شبکه های توزیع چند فازی 3. تاثیر مکان یابی DG بر شکل ولتاژ ، تلفات شبکه و حداکثر بار گذاری 4.الگوریتم تکرار جدید برای قراردهی DGدر شبکه های توزیع چند فازی 5. شبیه سازی نتایج 6. نتیجه گیری

چکیده انگلیسی
Abstract: This study proposes a new iterative algorithm to improve the performance of multiphase distribution networks by proper placement and sizing of distributed generation (DG) units and single-phase capacitors. The approach consists of utilising the positive-sequence voltage ratio Vcollapse/Vno-load to identify the weakest three-phase and single-phase buses for the installation of DG units and shunt capacitors, respectively. DG penetration levels are increased by evaluating their impacts on voltage profile, grid losses and voltage stability margin while considering the voltage limits at all buses. Detailed simulations are performed for the placement and sizing of a doubly fed induction generator (DFIG) and single-phase capacitors in the IEEE multiphase 34 node test feeder using the DIgSILENT PowerFactory software. The impacts of DFIG on voltage profile, active power loss, maximum loading factor and voltage unbalance factor are highlighted.

چکیده فارسی
چکیده : این مطالعه یک الگوریتم تکرار جدیدی را برای بهبود عملکرد شبکه های توزیع چند فازی با مکان یابی و اندازه دهی مناسب واحد های تولید پراکنده (DG) و خان های تک فاز ارایه می کند. این راه کار شامل استفاده از میزان نسبت پایانه مثبت ولتاژ V_Collapse⁄V_(no-load) برای شناسایی شین های سه فاز و تک فاز ضعیف برای نصب واحد های DG و خازن های شنت است. سطوح نفوذ DG با ارزیابی اثرات آن ها بر شکل ولتاژ، تلفات شبکه و حاشیه پایداری ولتاژ با در نظر گیری حدود ولتاژ در تمام شین ها بیش تر می شود. شبیه سازی هایی جزیی و دقیق برای قرار دهی و اندازه دهی مولد القایی تغذیه دوگانه (DFIG) و خازن های تک فاز در فیدر آزمایشی 34 شینه و چند فاز IEEE با استفاده از نرم افزار پاور فکتوری DIgSILENT انجام می شوند. به اثرات DFIG بر شکل ولتاژ، اتلاف توان اکتیو، ضریب بارگذاری حداکثر و ضریب عدم تعادل ولتاژ هم اشاره می شود.


افزایش نفوذ منابع تولید پراکنده با در نظر گیری تلفات شبکه، ضریب حداکثر بارگذاری و محدودیت ولتاژ

در این مقاله تلفات شبکه با مکان یابی و افزایش نفوذ منابع تولید پراکنده (DG) محاسبه شده است و با تلفات اولیه شبکه که هیچ وسیله جبرانسازی وجود ندارد مقایسه شده است. دراین مقاله یک الگوریتم تکرار جدیدی برای مکان یابی خازنها و DG ها در شبکه های چند فاز ارائه شده است که پایداری ولتاژ شین ها را افزایش میدهد. الگوریتم پیشنهاد شده  خیلی ساده وکارامد می باشد. در این مقاله از خازن های تک فاز نیز برای افزایش کارکرد سیستم استفاده شده است. در نهایت با استفاده از نرم افزار DIGSILENT نتایج مقاله شبیه سازی شده اند.

مقاله های مشابه با این مقاله در زیر لینک شده اند که شما میتوانید از آنها نیز استفاده کنید.

مقاله های مشابه در زمینه منابع تولید پراکنده:

 

 

 


دیدگاهها

ارسال دیدگاه

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.