شبیه سازی سلول خورشیدی با متلب

solar

شبیه سازی سیستم فتوولتائیک در متلب – سیمولینک

امروزه تقریبا سلول های خورشیدی فراگیر شده است. روند تولید انرژی الکتریکی در سیستم فتوولتائیک به تابش خورشید و نحوه ی تابش آن و همچنین به گرمی خود سلول بستگی دارد. برای دریافت بیش ترین تابش از سروموتور استفاده می شود تا خورشید را سلول خورشیدی دنبال نماید و برای سرد شدن آن نیز از خود تولید سلول برای سرد کردن آن نیز استفاده می شود. از طرفی برای دریافت حداکثر انرژی الکتریکی توسط سلول خورشیدی از سیستم کنترلی MPPT استفاده می گردد. شبیه سازی فتوولتائیک و مشاهده ی تولید توان الکتریکی در ولتاژ های مختلف بسیار حائز اهمیت است. در این محصول شبیه سازی سلول خورشیدی که دارای فرمول های خاص خود می باشد ، استفاده شده و شکل زیر نیز شبیه سازی این فرمول ها توسط سیمولینک را نشان می دهد:

سلول خورشیدی
سلول خورشیدی

بعد از شبیه سازی فرمول های مربوط به سلول خورشیدی آن ها در یک SUBSYSTEM قرار گرفته اند. در نهایت در سیستم های فتوولتائیک نمودارها مهمی باید به دست بیایند. از جمله نمودارهای مهم سلول های خورشیدی نمودار V-I و P-V می باشد که در شکل زیر مشاهده می کنید بعد از شبیه سازی ها این نمودارها حاصل شده است:

سلول خورشیدی
سلول خورشیدی

در کل این محصول حاوی شبیه سازی سلول خورشیدی در متلب – سیمولینک می باشد که ابتدا فرمول های مربوط به تولید انرژی الکتریکی در سلول های خورشیدی شبیه سازی شده و در پایان نمودارهای مهم مربوط به سیستم فتوولتائیک که همان V-I و P-V می باشد به دست آمده اند. همچنین یک فایل پی دی اف نیز که توضیحات مربوط به فرمول ها است در این محصول گنجانده شده است و شما می توانید فرمول ها و نحوه ی پیاده سازی آن ها را در سیمولینک متلب دنبال نمایید.

محصولات مشابه

شبیه سازی شبکه هوشمند Smart Grid در متلب

تومان ۱۶,۰۰۰

دیدگاهها

ارسال دیدگاه

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.